Úspěšné projekty OP PIK: Faktum Design – Elektronický přenosný vyplétací stroj

13. 02. 2024 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Faktum design je tým designérů a konstruktérů. Navrhuje moderní, estetické a inovativní výrobky, které splňují požadavky efektivní výroby a snadného použití. Zajišťuje kompletní vývoj produktu, od koncepčního a designérského návrhu, přes zpracování konstrukční dokumentace až po výrobu forem a mechanických dílů. Zaměřuje se na vývoj v oblasti elektronických a elektrotechnických přístrojů, design krytování obráběcích strojů, design spotřebního zboží a zdravotní techniky. Mezi přednosti společnosti patří detailní znalosti v oblasti ergonomie, estetiky, výrobních technologií a zpracování materiálů.

Pro realizaci projektů má k dispozici vlastní vybavenou nástrojárnu pro výrobu vstřikovacích a vyfukovacích forem a lisovnu pro výrobu plastových dílů. Pro výrobu prototypů využívá 3D tiskové technologie.

POPIS PROJEKTU

Projekt navázal na předchozí výzkumné a vývojové aktivity u manuální verze vyplétacího stroje sportovních raket, který je již v prodeji pod názvem MiStringer (https://mistringer.com). Společnost v navazujícím projektu realizovala vývoj elektronické verze tohoto stroje, který byl zároveň připraven jako mobilní zařízení a získala tak jeho užitný vzor. Realizací projektu rovněž vyřešila poptávku po cenově dostupném mobilním elektronickém zařízení pro vyplétání sportovních raket.

Společnost Faktum Design čerpala finanční podporu v programu Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Ing. Davida Johna, majitele společnosti Faktum Design

Co projekt vaší společnosti přinesl?

Během projektu se nám podařilo navrhnout a připravit pro výrobu nový typ přenosného vyplétacího stroje pro tenisové rakety. Tento stroj představuje komplexní sestavu složenou z více než 60 komponent. Každá z těchto součástí byla zkonstruována s ohledem na efektivní využití našich současných výrobních možností. Tento krok nám otevírá dveře k rozšíření našeho výrobního portfolia, umožňuje nám posílit naši pozici na trhu a oslovit širší okruh zákazníků.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Úspěchem je pro nás dokončení vývoje a testování stroje, po kterém bude následovat jeho postupné uvedení do výroby a prodeje. Aktuálně provádíme, podle zpětné vazby od distributora, zdokonalení brzdného mechanismu, který přinese zvýšení spolehlivosti a životnosti stroje.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Zkušeností pro nás bylo spojení vývoje mechanických, elektronických částí a softwaru do jednoho výrobku. Projekt probíhal částečně v době pandemie covidu a částečně během současného konfliktu na Ukrajině. Tyto události přímo ovlivnily průběh projektu, zejména ve fázích realizace prototypů. I přes tyto komplikace jsme dokázali najít alternativní řešení. Získali jsme cenné zkušenosti v adaptaci na neustálé změny na trhu a v řízení projektů v proměnlivém prostředí.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

Částečné financování vývoje nového produktu nám umožnila urychlit jeho dokončení, což by jinak trvalo déle a probíhalo postupně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Elektronický přenosný vyplétací stroj
Program podpory OP PIK Aplikace
Období realizace projektu 1. 9. 2020 - 31. 3. 2023
Celkové způsobilé výdaje 4 601 591,25 Kč
Dotace 2 548 821,37 Kč