Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část

06. 03. 2024 | Novinky OP TAK

Ve středu 6. 3. 2024 byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP TAK a příjemce podpory.

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 6-7 pravidel.

Aktuální verze pravidel s účinností od 7. 3. 2024 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde.