V říjnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 790 milionů korun

11. 11. 2020 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v říjnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 278 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 789 676 664 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu jsme minulý měsíc zpracovali opět v programech Prioritní osy 1 (475 milionů korun), následované žádostmi o platbu v programech Prioritní osy 3 (259 milionů korun). Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (53 resp. 3 miliony Kč).

Na účty podnikatelů pak v září MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo 733 824 330 Kč, a to na základě 288 žádostí o platbu, které obsahovaly 2 679 účetních položek.

Příjemci dotace nám v říjnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 728 milionů korun.

V říjnu vydalo MPO 291 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,597 miliardy korun.

„Finanční cíle v podobě hodnoty předaných žádostí o platbu v jednotlivých měsících roku 2020 se nám daří průběžně naplňovat. Žádosti o platbu plynule předáváme na MPO. Řada příjemců dotace však byla donucena své letošní plány měnit, a proto aktuálně provádíme rozsáhlou revizi všech aktivních projektů a zjišťujeme, u kterých budou příjemci žádat o proplacení dotace ještě v tomto roce, a u kterých budou realizaci z objektivních příčin naopak prodlužovat či dokonce ukončovat,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.