Prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci u výzvy VII. programu Potenciál

11. 11. 2020 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídicí orgán OP PIK, rozhodlo o prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu o dva týdny z 23. 11. 2020 do 7. 12. 2020 u výzvy VII. programu POTENCIÁL.

Důvodem prodloužení jsou přibývající žádosti o prodloužení termínu příjmu žádostí do této výzvy ze strany žadatelů o dotaci z důvodu aktuální situace ohledně epidemie Covid-19 a jejím nepříznivým vlivům na podnikatelský sektor.