Úspěšné projekty OP PIK: LINET – rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET

10. 11. 2020 | Články

Tisková zpráva ze dne 10. 11. 2020.

PROFIL SPOLEČNOSTI

LINET spol. s r.o. je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. V této oblasti si LINET dlouhodobě drží pozici technologického lídra. Firma na trh pravidelně uvádí výrobky a služby s inovativními vlastnostmi a funkcemi, které významně snižují fyzickou námahu personálu, zefektivňují poskytovanou péči a zvyšují komfort pacienta. Na jejich vývoji LINET intenzivně spolupracuje se zdravotníky i předními odborníky z různých vědních oborů, což firmě umožňuje držet krok s novými trendy v oblasti lékařské péče. Společnost LINET dodává své výrobky do více než sto zemí celého světa.

Od roku 2011 je LINET spol. s r.o. součástí nadnárodního holdingu LINET Group SE se sídlem v Nizozemí, který má po celém světě 20 poboček a zaměstnává okolo 1 800 lidí.

POPIS PROJEKTU

Projekt se zaměřil na výrazné rozšíření a modernizaci stávajícího výzkumného a vývojového centra společnosti. Vývojové centrum LINET bylo vybudováno v roce 2009 a již nevyhovovalo kapacitně ani vybavením rozsáhlému portfoliu vyvíjených produktů a nejnovějším inovačním trendům v oboru.

Nové Vývojové centrum LINET dosahuje nejvyšší světové úrovně inovací v oboru, což nadále potvrzuje společnosti její roli technologického lídra. Díky projektu se společnosti podařilo rozšířit portfolio VaV činností ve vlastním vývojovém centru, zároveň zvýšit jeho kapacitu, a tedy i rychlost reakce na požadavky trhu. Konkrétně došlo k významnému posílení pracoviště elektrovývoje, rozšíření činnosti zkušebny, posílení reakceschopnosti a kapacity nástrojárny, konstrukce a prototypové dílny. Kromě toho se zvýšila efektivita fungování celého technického oddělení firmy, a to díky investici do moderních softwarů pro řízení testovací laboratoře a návrhu nových produktů.

 

Jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal:

Vít Karvay, Technický ředitel společnosti LINET

Co projekt vaší firmě přinesl?

Projekt nám pomohl významně zefektivnit a navýšit vývojové aktivity v rámci všech oddělení podílejících se v LINETu na výzkumu a vývoji. To vedlo i ke značnému zrychlení uvádění inovovaných produktů na trh.

Co pro vaši společnost znamená vlastní vývojové centrum?

Vlastní vývojové centrum pro nás znamená především významný nástroj, jak efektivně a rychle reagovat na změny trhu. Pomáhá nám na jedné straně velmi efektivně reagovat na nové zákaznické požadavky, na straně druhé pak na kroky konkurenčních firem. Vzhledem k tomu, že LINET je globálním hráčem, nám vývojové centrum také pomáhá rychle reagovat na legislativní změny v jednotlivých státech.

Přineslo vám nové vývojové centrum už nějaké nové úspěchy? Jaké?

Inovace ve zdravotnictví jsou vzhledem k významné regulaci trhu relativně pomalé. I přes to se nám v poslední době povedlo na trh uvést několik inovovaných výrobků významně rychleji, než se nám to dařilo v minulosti. Jedná se jak o uvedení nové řady našich postelí pro akutní péči ELEGANZA 4, tak o zásadně inovovanou vlajkovou loď naší společnosti – lůžko pro intenzivní péči MULTICARE X, která bude uvedena na trh počátkem příštího roku. Také se nám podařil zásadní průlom, kdy jsme velmi rychle a efektivně pronikli do světa IoT s naší novou softwarovou platformou s názvem Safety Monitor. V oblasti IoT je to pro nás naprosto zásadní rozšíření portfolia o první digitální produkt.

Je možné nějak vyčíslit přínos projektu?

Odhadnout tento přínos je velmi složité vzhledem k probíhající koronavirové krizi. Jakožto výrobce zdravotních lůžek jsme od března 2020 v naprosto bezprecentní situaci, kdy poptávka po našich postelích dramaticky stoupla v rámci celého našeho portfolia. Díky tomu se samozřejmě velmi dobře dařilo i například nové řadě ELEGANZA 4, u které se již hodnota celkového prodeje pohybuje v řádech milionů EUR.

Jak moc jsou inovace ve vašem oboru důležité? Jaké jsou požadavky trhu v tomto oboru? Jaké konkrétní výhody pacientům a lékařům vaše poslední inovace přinesly?

I přes fakt, že nemocnice mění postele v průměru jednou za 15 let, jsou pro nás inovace naprosto zásadní. Hovoří pro to třeba i fakt, že více než 70 % tržeb tvoří v rámci celého portfolia výrobky, na kterých v posledních 3 letech proběhla nějaká inovace.

Trh se mění a postel již není vnímána pouze jako podložka, na které leží pacient. Trh si postupně začíná uvědomovat, že postel může zároveň sloužit jako inteligentní HUB. Postel se může chovat jako platforma, která zpříjemňuje pacientovi pobyt v nemocnici, která propojuje pacienta se sestrou a ošetřujícím lékařem, která pomáhá nemocničnímu personálu v péči o pacienta, která šetří čas i fyzické síly sester, která zaznamenává a vyhodnocuje pacientská data a zasílá informace do nemocničních systémů bez potřeby dalších zásahů ze strany nemocničního personálu. Tím rostou nároky na „inteligenci“ postele, konektivitu a SMART řešení.

LINET proto významně zainvestoval jak do propojení postele s vnějším světem, tak i do senzoriky a přidané hodnoty, kterou může postel v budoucnu poskytnout. Prvním příkladem může být právě nová IoT platforma Safety Monitor, která pomáhá personálu vzdáleně monitorovat, zda jsou všechny parametry postele nastaveny na co nejlepší bezpečnost a zároveň dokáže personál efektivně upozornit například na to, když se pacient pokouší vstát z postele ve chvíli, kdy by ještě vstávat neměl.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Je to zvedení nového softwaru pro vývoj elektro zařízení. Myslím, že i díky této investici se nám do budoucna podaří zavést naši vlastní řadu řídicích jednotek, které v dnešní době nakupujeme výhradně od externích dodavatelů. Dále pak je to zakoupení přístroje EIT (Elektro Impedanční Tomograf), který nám pomáhá v našem výzkumu vlivu laterálního náklonu na okysličení plic, který realizujeme společně s 1. Lékařskou Fakultou University Karlovy a s VFN KARIM v Praze a s Krajskou nemocnicí v Liberci.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

K zavedení inovací nestačí pouze nákup nového zařízení. Investice do VaV musí být vždy doprovázena naprosto jasnou vizí, promyšlenou strategií, koordinací a odhodláním celého výzkumného teamu.

Jakým partnerem pro vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Jak s API, tak s MPO máme dlouhodobě velmi dobré profesionální vztahy a doufám, že tomu bude i do budoucna.

A navíc bych rád dodal, že firma LINET slaví 30 let od svého vzniku. Celých 30 let firma rostla převážně díky inovacím a věřím, že ani v budoucnosti se LINET od tohoto trendu nijak zásadně neodchýlí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET
Program podpory OP PIK Potenciál – III. výzva
Období realizace projektu 29. 1. 2017 – 15. 1. 2020
Celkové způsobilé výdaje 22 776 000 Kč
Dotace 11 388 000 Kč