Změna přihlašování do ISKP21+

15. 02. 2024 | Novinky OP TAK

Tato změna se týká všech externích uživatelů ISKP21+ (žadatelé/příjemci), kteří se jedním, čí více účty přihlašují do portálu přes možnost ADFS (uživatelské jméno a heslo).

Pro externí uživatelé, kteří využívají pouze jeden účet a přihlašují se prostřednictvím NIA, je tato změna nerelevantní. Rovněž se netýká zahraničních uživatelů, jejichž země nemá implementované nařízení eIDAS a zároveň nemají vlastní zřízenou identitu na portálu Identity občana.

V MS21+ dochází k úpravě identity uživatele a ke způsobu přihlašování. Nově vzniká povinnost se přihlašovat do MS21+ (ISKP21+) prostřednictvím Identity občana a libovolného elektronického identifikačního prostředku, který máte k dispozici.

Cílem úpravy identity MS21+ je propojení Vašeho účtu s portálem Identita občana a následné přihlašování do MS21+ (ISKP21+) prostřednictvím tohoto portálu.

Pro každý účet, který vlastníte, Vám byla odeslána depeše v ISKP21+ a e-mail, kde je uveden unikátní klíč pro sloučení Vašich účtů pod jednu identitu společně se speciálním odkaz pro založení požadavku na úpravu své identity.

Pro všechny své účty zadáváte pouze jeden souhrnný požadavek na úpravu identity, v kterém uvedete obdržené klíče všech svých účtů.

V průběhu řešení požadavku nebude nijak ovlivněna Vaše možnost pracovat s ISKP21+. Do vyřešení požadavku se do ISKP21 + přihlašujte svým aktuálním způsobem.

Úpravu své identity je potřeba provést nejlépe do 29.3.2024

(Případné prodloužení termínu bude správcem MS21+ zveřejněno na úvodní stránce ISKP21+ v sekci Upozornění)

Po tomto datu již nebude možné přihlásit se do MS21+ (ISKP21+) prostřednictvím ADFS, nicméně stále bude možné provést úpravu identity po jejímž dokončení se do MS21+ (ISKP21+) přihlásíte.

Z tohoto důvodu nenechávejte podání požadavku na úpravu identity na poslední chvíli, jinak se vystavujete riziku nemožnosti přihlášení se do ISKP21+ a nesplnění termínových povinností. Na takové případy nebude brán zřetel.

V současné době rovněž evidujeme občasné výpadky u přihlašování se přes bankovní identitu. Pro tyto případy mějte prosím i záložní variantu elektronického identifikačního prostředku pro přihlášení do ISKP21+, např. Mobilní klíč eGovermentu nebo NIA ID. Vyhnete se tak opět případnému nesplnění termínových povinností, na které nebude brán zřetel. Oba prostředky si lze založit jednoduše online prostřednictvím identity občana nebo datové schránky. Návod na jejich založení, příp. informace o dalších prostředcích naleznete na Portálu Identity občana.

Více informací ke změně v MS21+ najdete v FAQ, v kapitole 00.8 Úprava autentizace a Identity v MS21+.