V lednu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,6 miliardy korun

12. 02. 2024 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v lednu 2024 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 145 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 630 369 571 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a to 707 milionů korun. V prioritní ose 3 to bylo 595 milionů korun. V prioritní ose 4 to bylo 222 milionů korun. V prioritní ose 2 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 106 milionů korun.

Příjemci nám v lednu předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 1,188 miliardy korun.

V OP TAK bylo v lednu vydáno 66 právních aktů v celkové výši požadované dotace 366 milionů korun.

Z celkových až 4 miliard korun, které zbývá zadministrovat a následně proplatit v realizovaných projektech OP PIK, jsme v lednu zpracovali žádosti o platbu v hodnotě 1,6 miliardy korun. S dalšími žádostmi v hodnotě přes 2 miliardy korun aktuálně pracujeme – nejvíce v programech Úspory energií, Aplikace a Vysokorychlostní internet,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.