Seznamte se s Výzvou I programu Proof of concept

08. 01. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 20.12.2017 Výzvu I programu podpory Proof of concept, který je zaměřen na aktivity podporující rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Máte zajištěná práva k využití výsledků VaV vyvinutých výzkumnou organizací? Chcete si ověřit technickou proveditelnost a komerční využití těchto výsledků? Předpokládáte realizaci navazující fáze VaVaI, pořízení investic, případně další komplexní aktivity zaměřené na verifikaci, testování apod.?

Typický projekt programu Proof of concept je zaměřen na ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu převzatých výsledků VaV od výzkumné organizace, které představují významné riziko s ověřením technické proveditelnosti plánovaného VaV projektu. Výstupem projektu je tak zpracovaná studie proveditelnosti, která vám odpoví, zda projekt realizovat či nikoliv. Studie proveditelnosti tak může obsahovat technickou proveditelnost a komerční potenciál plánovaného projektu, analýzu rizik, hledání a identifikaci partnerů nebo způsob ošetření práv průmyslového vlastnictví.

Požadované podmínky vztahující se k žadateli o podporu a projektu jsou uvedeny ve Výzvě a jejích přílohách. Informace týkající se způsobu podání a vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+ pak naleznete v Příručce pro podání žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.