Seznamte se s Výzvou III programu Marketing

05. 01. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 21. 12. 2017 v pořadí již III. Výzvu programu podpory Marketing, který je zaměřen na podporu účastí MSP na zahraničních výstavách a veletrzích a s tím souvisejících služeb jako je doprava exponátů a tvorba propagačních materiálů.

Uvažujete o vstupu na nové zahraniční trhy? Působíte na zahraničních trzích a potřebujete zde upevnit svou pozici? Chtěli byste prezentovat své výrobky a služby na zahraničních výstavách a veletrzích?

Typický projekt programu Marketing je zaměřen na prezentaci na několika veletrzích a výstavách v zahraničí, a to nejen v rámci EU, ale je možné si v rámci projektu naplánovat účasti na veletrzích doslova kdekoliv po celém světě. Základem projektu je podpora na pronájem výstavní plochy, pronájem a provoz stánku, zajištění montáže a demontáže exponátů, ale také doprava exponátů na veletrh a zpět. Většina podnikatelů využije možnosti vytvořit si pro podporu účasti na veletrzích marketingové propagační materiály, prospekty či katalogy v různých jazykových verzích, anebo zadání inzerce v zahraničním odborném tisku. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tisíc Kč a maximálně do výše 4 miliónů Kč.

Výzva programu Marketing se oproti předchozím výzvám téměř neliší. Jedinou významnější změnou je snížení maximální dotace na projekt z 5 na 4 mil. Kč. Celým podáním Žádosti o podporu vás provedou Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.