Seznamte se s Výzvou IV programu Partnerství znalostního transferu

16. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 25. 6. 2018 v pořadí již IV. Výzvu programu podpory Partnerství znalostního transferu, který je zaměřen na nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Jste malým nebo středním podnikem, který by chtěl zlepšit své výrobní procesy, vyvíjet nové produkty či služby nebo zlepšit své podnikové procesy, ale nemáte k tomu potřebné technologie a dovednosti? Jste organizací pro výzkum a šíření znalostí, která by chtěla více spolupracovat s podnikatelskou sférou? Tak právě pro Vás je určena IV. Výzva programu Partnerství znalostního transferu.

K zásadním změnám ve specifických požadavcích Výzvy nedošlo. Partnerství může být opět navázáno s veřejnou vysokou školou univerzitního i neuniverzitního typu, pracovištěm Akademie věd ČR nebo veřejnou výzkumnou institucí. Podporujeme projekty, které mají strategický význam pro další rozvoj podniku a které jsou zaměřeny na minimálně jednu z následujících aktivit:

  • zlepšení výrobních procesů,
  • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
  • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Míra a výše podpory zůstala také v nezměněné výši. Bez ohledu na velikost žadatele získáte dotaci až 70 % způsobilých výdajů, která je v případě podniku poskytována v režimu de minimis. Navíc má podnik povinnost poskytnout organizaci pro výzkum a šíření znalostí finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů. V konečném důsledku má tedy tato organizace uhrazeno 100 % způsobilých výdajů.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.