Seznamte se: Potenciál

16. 11. 2016 | Články

V pátek 11. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR třetí výzvu dotačního programu Potenciál. Tento program je zaměřen na podporu vybudování či rozšíření infrastruktury pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity ve vymezených oborech CZ NACE.

Ve Výzvě I programu Potenciál, vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v květnu 2015, bylo podáno více než 380 projektových žádostí, přičemž alokace pro velké podniky byla několikanásobně překročena. V aktuální Výzvě III očekáváme rovněž velký zájem z řad podniků, které plánují vybudovat či rozšířit své centrum pro výzkum a vývoj.

Oproti minulé výzvě dochází ke změně hodnotícího procesu, a to na způsob kolový. O konečném příjemci tak vedle věcné a obsahové správnosti Žádosti o podporu nebude rozhodovat čas jejího podání, ale počet dosažených bodů v rámci vícekriteriálního hodnocení. Od 15. listopadu 2016 je pro žadatele zpřístupněna Žádost o podporu v systému MS2014+ pro případnou editaci. Příjem žádostí odstartuje 12. prosince 2016 a potrvá do 28. února 2017. Pokud však požadovaná výše prostředků dosáhne dvojnásobku alokace Výzvy III, může být příjem Žádostí o podporu předčasně uzavřen po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí. Na tomto místě je třeba upozornit na fakt, že příjem je nově jednokolový, žadatelé podávají kompletní Žádost o podporu se všemi povinnými přílohami pro účely následného hodnocení.

Kromě výše uvedeného doznala Výzva III další změny. Mezi ty zásadní patří vyjmutí výdajů v režimu de minimis ze způsobilých výdajů, tj. mzdové výdaje a služby poradců, expertů a studie. Dále omezení počtu podaných žádostí, kdy každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní Žádost o podporu) a omezení oblasti podporovaných činností CZ NACE na oblasti 10-33 a 38.

Bližší informace k Výzvě III programu Potenciál naleznete zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře API.