Informace pro žadatele – Nastavení oprávnění k podpisu Žádosti o přezkum rozhodnutí a Námitky proti rozhodnutí výběrové komise

15. 11. 2016 | IS KP14+

Pokud se signatáři při podpisu Žádosti o přezkum rozhodnutí či Námitky proti rozhodnutí výběrové komise v aplikaci IS KP14+ zobrazí chybová hláška „Nemáte oprávnění k podpisu dokumentu“, pravděpodobně nemá pro podpis nastavenu úlohu „Žádost o přezkum rozhodnutí“, případně „Námitka proti rozhodnutí výběrové komise“. Pokud požadovaná úloha na kartě „Přístup k projektu“ signatáři chybí, je nutné použít tlačítko „Nový záznam“, příslušnou chybějící úlohu vybrat z číselníku a vybrat signatáře, který danou úlohu má mít – viz printscreen zde. Záznam je nutné uložit. Tím se úloha a její signatář propíše do seznamu a signatáři bude umožněno žádost podepsat.