Seznamte se: Aplikace – Výzva IV

14. 08. 2017 | Články

Ve středu 2.srpna 2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Výzva IV programu podpory Aplikace, který je zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Cílem tohoto programu je zvýšit inovační poptávky nejen ve firmách, ale také ve veřejném sektoru.

Podporovanou aktivitou Výzvy IV je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) a konsorcia složená z podnikatelských subjektů nebo organizací pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace).

Příjem Žádostí o podporu byl zahájen 3. srpna 2017. Plánovaná alokace Výzvy je 1,6 miliardy korun. Doba realizace projektu nesmí překročit 36 měsíců od data přijatelnosti projektu. Minimální výše dotace na projekt je stanovena na 1 milion korun a maximální 50 milionů korun. Jako v ostatních programech OP PIK, i v programu Aplikace musí být projekt realizován na území České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy.

Oproti předchozí Výzvě nedoznala tato Výzva výraznějších změn. Pouze díky změně dokumentu Kategorizace – kód intervence je v konkrétních případech, které stanovuje Výzva a její přílohy, nutné přidat v rámci podnikatelského záměru informace ohledně konkrétních oblastí intervence. Dále se upravovaly způsobilé výdaje převážně v oblasti odpisů, kde je nově možné nárokovat skutečně pouze odpisy z hmotného investičního majetku. Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravená Příručka pro podání Žádosti o podporu v programu Aplikace.

Text Výzvy IV programu Aplikace a její přílohy jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace (API).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hod. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace.