Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

14. 08. 2017 | Články

V pátek 30. června 2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzvu III programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě.

Bioplyn představuje energetický zdroj s pozitivním přínosem pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Nejčastěji se využívá k výrobě elektřiny a tepla. Biometan má nejnižší emise skleníkových plynů a důležitou předností produkce biometanu je široká škála plodin vhodných pro jeho výrobu, možnost výroby z bioodpadů a vysoká energetická výtěžnost. Biometan je jednoduše řečeno očištěný bioplyn. Technologií pro čištění existuje několik, jedna z nejrozšířenějších je technologie využívající rozdílnou rozpustnost plynů ve vodě, tzv. water scrubbing.

Podporu lze získat na pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě a také jeho plnění v rámci místní infrastruktury.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července 2017 do 17. listopadu 2017.
Výzva je kolová a model hodnocení jednokolový.

Cílovou skupinou jsou malé, střední a velké podniky. Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory.
Celková alokace Výzvy činí 60 milionů korun. Jeden ekonomický subjekt může podat maximálně tři Žádosti o podporu, minimální podpora je 500 tisíc korun a maximální do výše 30 milionů korun.
Maximální absolutní výše dotace na podnikatelský záměr je 30 tisíc korun.

Text Výzvy III programu Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě a její přílohy jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace (API).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý pracovní den od 9 do 13 hod. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře API.