Partnerství znalostního transferu

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Tento program podpory si klade za cíl vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Více informací o programu podpory naleznete v dokumentu Text programu Partnerství znalostního transferu. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.