Příjem žádostí o podporu zahájen do výzev I aktivity Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny a vtláčení biometanu

06. 09. 2023 | Novinky OP TAK

Dnes byl zahájen příjem žádostí o podporu do výzvy I aktivity Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny a výzvy I aktivity Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu, které byla vyhlášené dne 16. 8. 2023.

Součástí přiložených souborů je i nová Příručka pro podání žádosti o podporu, která popisuje postup vyplnění a podání žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+.