Navýšení alokace výzvy I aktivity Marketing

31. 08. 2023 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době eviduje žádosti o podporu podané do výzvy I aktivity Marketing za více než 350 mil. Kč, objem dosud podaných žádostí tedy překročil výši plánované alokace Výzvy 250 mil. Kč. Z důvodu velkého zájmu žadatelů se ŘO OP TAK rozhodl navýšit alokaci výzvy. Nová výše alokace Výzvy bude oznámena po ukončení příjmu žádostí o podporu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku původní požadované dotace v přijatých žádostech o podporu tj. 500 mil. Kč, nejpozději však 30. 10. 2023.