V srpnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,328 miliardy korun

11. 09. 2023 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace (API) v srpnu 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 262 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 328 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a to 659 milionů korun. V prioritní ose 3 to bylo 397 milionů korun.  V prioritní ose 4 to bylo 200 milionů korun. V prioritní ose 2 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 71 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v srpnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,251 miliardy korun na základě 262 žádostí o platbu.

Příjemci nám v srpnu předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 3,788 miliardy korun. To je nevětší měsíční objem za celé programové období.

OP TAK bylo v srpnu vydáno 33 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výzvách Priority 1 a 3 v celkové výši 242 milionů korun.

V srpnu jsme dle očekávání zaznamenali vrchol v počtu podaných žádostí o platbu. Jejich hodnota je téměř čtyři miliardy korun. Tímto se dostáváme do již skutečně závěrečné části programového období, kdy budou ukončovány řádově nižší počty projektů, které měly z objektivních důvodů prodlouženou dobu realizace za obvyklou polovinu roku 2023,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Doporučení pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu, návody a další informace naleznete na našem webu ZDE.