ICT a sdílené služby

Otevřené výzvy
V současné chvíli není otevřena žádná výzva.
Uzavřené výzvy
ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Budování a modernizace datových center
ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center
ICT a sdílené služby – Výzva I

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení, zřídit centrum sdílených služeb nebo vybudovat datové centrum? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Tento program je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice.

Informace o programu naleznete v dokumentu Text programu ICT a sdílené služby. Bližší specifické podmínky naleznete v jednotlivých výzvách.