Vyhlášení výzvy II v aktivitě Partnerství znalostního transferu

09. 04. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 9. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Partnerství znalostního transferu – výzva II.

Alokace pro výzvu II Partnerství znalostního transferu je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům a znalostním organizacím.

Součástí přiložených souborů je i nová Příručka pro podání žádosti o podporu, která popisuje postup vyplnění a podání žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.