Veřejné informace o projektech z OP TAK

03. 04. 2024 | Novinky OP TAK

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bude zveřejňovat informace o projektech podpořených z OP TAK na svém webu DotaceEU.cz .

a) přehledu projektů z OP TAK

b) seznamu operací (příjemců)

Veškeré níže uvedené informace o projektu tak budou veřejné.

 • Název operačního programu
 • Název priority
 • Registrační číslo operace
 • Název operace
 • Stručný popis operace
 • Právní forma příjemce
 • IČO
 • Stav realizace operace
 • Země
 • Kód NUTS 3
 • Oblast intervence – kód
 • Oblast intervence – název
 • Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (příspěvek Unie, CZK)
 • Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (veřejné zdroje ČR, CZK)
 • Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (národní soukromé zdroje/ soukromé zdroje, CZK)
 • Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (celkové způsobilé výdaje, CZK)
 • Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (příspěvek Unie, CZK)
 • Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (národní veřejné zdroje, CZK)
 • Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (národní soukromé zdroje/ soukromé zdroje, CZK).