V srpnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 922 milionů korun

12. 09. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v srpnu 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 232 žádostí o platbu v souhrnné výši 921 680 577 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 429 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 319 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 147 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 26 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v srpnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 876 milionů korun na základě 227 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v srpnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 990 milionů korun.

V srpnu vydalo MPO 53 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 244 milionů korun.

 „V srpnu jsme, kromě administrace žádostí o platbu v OP PIK, věnovali zvýšenou pozornost kontrole projektů v různých fázích realizace a komunikaci s příjemci dotací ohledně možností jejich dokončení v nastavených termínech. V srpnu jsme také zahájili administraci OP TAK, kde bylo vyhlášeno prvních šest výzev. Příjem žádostí o dotaci v nich odstartoval začátkem září,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.