Výsledky květen: Vydaná rozhodnutí v OP TAK přesáhla jednu miliardu

12. 06. 2024 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v květnu 2024 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 19 žádostí o platbu v souhrnné výši 26 586 936 korun v dotačních programech OP PIK.

Na účty konečných příjemců v dotačních výzvách OP PIK administrovaných API byla v květnu odeslána celková částka 156 milionů korun.

V dotačních výzvách OP TAK administrovaných API bylo v květnu vydáno 219 právních aktů (RoPD) v celkové hodnotě 1 miliarda korun.

Na API jsme zpracovali a předali k proplacení MPO celkem 57 OPTAK žádostí o platbu v souhrnné výši 158 382 708 korun.

Příjemci nám v květnu předložili žádosti o platbu OP TAK v celkové výši požadované dotace 154 milionů korun.

Na účty konečných příjemců v dotačních výzvách OP TAK byla v květnu odeslána celková částka 219 milionů Kč.

V souladu s nařízením STEP se nám daří dotahovat poslední jednotky OP PIK projektů, ale ani v OP TAK nezahálíme. Společným úsilím s ŘO jsme v OP TAK vydali přes dvě stě rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové částce přesahující jednu miliardu korun. Tento trend je třeba zachovat, nejen s ohledem na plnění našich závazků vůči žadatelům, ale i z hlediska plnění pravidla n+3 celého operačního programu v příštím roce,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.