API na Mezinárodním strojírenském veletrhu

26. 09. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace se opět zúčastní jako spoluvystavovatel na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV), který se koná od 4. do 7.10. 2022. Opět jsme součástí České národní expozice v Pavilonu P (stánek 10, 11). Po celou dobu veletrhu zde budou přítomni naši zástupci, kteří poskytnou konzultační a informační servis všem zájemcům o dotace z OP TAK (a příjemce v programech OP PIK).

Pořádáme dva semináře na témata úspory energií v podnicích a podpora výzkumu, vývoje a inovací, ve kterých účastníky seznámí s možnostmi finanční podpory z aktuálních i připravovaných dotačních aktivit i finančních nástrojů v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

  • První seminář „Úspory energií v podnicích – finanční podpora z OP TAK formou dotací a finančních nástrojů“ proběhne již v úterý 4. 10. 2022 od 12:50 hod. v Pavilonu Pstánek 10, 11 – Česká národní expozice.

Více v pozvánce zde.

  • Druhý seminář „Aktuálně vyhlášené výzvy Priority 1 OP TAK – Dotace pro podniky na výzkum, vývoj a inovace“ proběhne na stejném místě ve středu 5. 10. 2022 od 16:10 hod.

Více v pozvánce zde.

Česká národní expozice:
Součástí MSV bude i Česká národní expozice zaštítěná logem a tématem českého předsednictví v Radě EU. Pod jednou střechou se představí a svůj informační servis nabídnou: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní a garanční pojišťovací agentura, Národní rozvojová banka, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví.

Více v pozvánce zde.