Automatický průpis do evidence skutečných majitelů (ESM)

14. 06. 2024 | Články

Dovolujeme si žadatele opětovně upozornit na povinnost dodržování následující podmínky výzvy, kdy žadatel ke dni podání žádosti musí mít:

– zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS).

Žadatel je na základě této podmínky mimo jiné povinen udržovat informace v ESM aktuální.

Někteří žadatelé mohou spoléhat na automatický průpis změn relevantních údajů do ESM, ten je však možný pouze u vybraných kategorií právnických osob, které naplňují specifická pravidla automatického průpisu. Pravidla detailně definuje příručka Specifikace pravidel automatického průpisu v evidenci skutečných majitelů, která je dostupná ZDE. Je třeba ale upozornit, že v některých případech nemusí mít žadatelé automatický průpis do ESM nastaven. A to ani v případě, že spadají do okruhu osob, jímž je automatický průpis do ESM umožněn. U některých osob k automatickému průpisu totiž nedochází z důvodu předchozího manuálního zápisu do ESM. V takovém případě je každou změnu v ESM potřeba znovu zadat pomocí manuálního zápisu do ESM a kontaktovat tedy soud či notáře s aktualizací dat v ESM. V těchto případech můžeme doporučit podat návrh soudu nebo žádost notáři o aktivaci automatického průpisu do budoucna.

Informace a pravidla nejen k automatickému průpisu do ESM, ale i k další problematice vztahující se k evidování skutečných majitelů můžete najít také v Příručce evidování skutečných majitelů ZDE.