V srpnu 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 616 milionů korun

07. 09. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v srpnu 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 269 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 616 043 413 korun v dotačních programech OP PIK.

V prioritní ose 1 bylo proplaceno 246 milionů korun, v prioritní ose 3 šlo o 245 milionů korun a v prioritní ose 2 pak o 109 milionů korun. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 16 milionů korun.

Na účty podnikatelů pak v srpnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 543 milionů korun, a to na základě 246 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v srpnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 746 milionů korun.

V srpnu vydalo MPO 203 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,7 miliardy korun.

Důležitým trendem v srpnovém čerpání, jenž následně ovlivňuje celkovou výši finančních prostředků pro odeslání na účty podnikatelů, byl oproti červenci téměř dvojnásobný nárůst hodnoty předložených žádostí o platbu, “ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.