V prosinci jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 747 milionů korun

12. 01. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v prosinci 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 226 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 747 030 680 korun v programech podpory OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu jsme minulý měsíc zpracovali opět v programech Prioritní osy 3 (359 milionů korun). Následovaly žádosti o platbu v programech Prioritní osy 1 (263 milionů korun). Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (118 resp. 7 milionů korun).

Na účty podnikatelů pak v prosinci MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1 065 096 895 Kč, a to na základě 294 žádostí o platbu, které obsahovaly 2 692 účetních položek. Jen v dotačních programech to bylo 956 milionů korun.

V prosinci žadatelé API předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované výši dotace 892 milionů korun. V tomto měsíci MPO vydalo 163 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,587 miliardy korun.

„V roce 2020 jsme v API zadministrovali žádosti o platbu v celkové hodnotě jedenáct a půl miliardy korun. Z toho více než pět miliard v programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací a přes čtyři miliardy v programech úspor energií. Čerpání z OP PIK bude pokračovat až do konce roku 2023,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.