Prodloužení termínu pro příjem žádostí u VIII. Výzvy programu Aplikace

13. 01. 2021 | Novinky

Dne 13. 1. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informovalo o změně harmonogramu VIII. Výzvy programu Aplikace. Z důvodu aktuální situace související s přijatými opatřeními a následky epidemie Covid-19 a současně problematickému financování národního programu na podporu VaV TREND je u VIII. Výzvy programu Aplikace opětovně prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o dva týdny, a to z původního termínu 15. 1. 2021 do 1. 2. 2021.