V květnu 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 737 milionů korun

07. 06. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v květnu 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 231 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 736 795 724 korun v programech podpory OP PIK.

Podstatnou část květnového čerpání zajistily žádosti o platbu zpracované v prioritní ose 1 (415 milionů korun). Následovala prioritní osa 3 (191 milionů korun) a prioritní osa 2 (127 milionů korun). V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 4 miliony korun.

Na účty podnikatelů pak v květnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,34 miliardy korun, a to na základě 254 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v květnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 603 milionů korun.

V květnu vydalo MPO 150 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,35 miliardy korun.

„Hodnota měsíčního čerpání je dána kromě množství zpracovaných žádostí o platbu také výší jednotlivých žádosti, které jsme obdrželi v předchozích týdnech k proplacení. I když je jejich množství většinou obdobné, v květnu jsme administrovali žádosti, které si nárokovaly celkově menší částky. Jejich administrace je ale často stejně náročná, zejména pokud obsahují mnoho položek a účetních dokladů,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.