API slaví pětileté výročí!

01. 06. 2021 | Články

Od 1. června 2016 administrujeme dotace z OP PIK a pomáháme tak financovat rozvoj podnikání v ČR.

  • Zpracovali jsme téměř 19 000 žádostí podnikatelů o dotace.
  • Vyřídili jsme schválení dotační podpory pro téměř 9 500 projektů ve výši skoro 60 miliard korun.
  • Předali jsme k proplacení na MPO přes 12 000 žádostí o platbu v hodnotě téměř 31,2 miliard korun.
  • Uspořádali jsme přes 600 odborných seminářů pro téměř 13 500 zájemců a žadatelů.
  • Zodpověděli jsme téměř 66 000 dotazů (42 500 telefonických a 23 500 e-mailových).