V dubnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 865 milionů korun

04. 05. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v dubnu 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 237 žádostí o platbu v souhrnné výši 865 226 044 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 417 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 254 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 166 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 28 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v dubnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 940 milionů korun na základě 252 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v dubnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 716 milionů korun.

V dubnu vydalo MPO 168 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,1 miliardy korun.

 „Za první třetinu roku jsme splnili třetinu plánu čerpání pro tento rok. Máme za sebou i zátěžové období s extrémně zvýšeným počtem žádostí o platbu podaných v únoru a březnu, které se nám podařilo úspěšně odbavit. Další špičku očekáváme v srpnu. Doporučuji žadatelům, kteří budou moci podat žádost o platbu dříve, aby tak učinili. Zkrátí si tak dobu její administrace,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.