Aktualizace: Harmonogram OP TAK na rok 2022

04. 05. 2022 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022.

Aktuálně probíhá proces vyjednávání operačního programu s Evropsku komisí. Rovněž je dokončováno schvalování Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání fondů EU, a musí být schválena ještě před schválením samotného programu. Z těchto důvodů dochází ke změně celého harmonogramu. Při pozitivním vývoji můžeme předpokládat schválení OP TAK v červnu 2022. První výzvy by se pak mohly otevírat v červenci 2022.

zdroj: MPO – květen 2022

Více informací o OP TAK naleznete na našem webu ZDE.