V dubnu 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,42 miliardy korun

05. 05. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v dubnu 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 271 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 1 419 390 530 korun v programech podpory OP PIK.

Podstatnou část dubnového čerpání zajistily žádosti o platbu zpracované v prioritní ose 3 (980 milionů korun). Následovala prioritní osa 1 (262 milionů korun) a prioritní osa 2 (160 milionů korun). V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 17 milionů korun.

Na účty podnikatelů pak v dubnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 692 871 074 korun, a to na základě 258 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v dubnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 735 milionů korun.

V dubnu vydalo MPO 158 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,1 miliardy korun.

„Zatím nejvyšší měsíční čerpání v letošním roce, a to téměř jeden a půl miliardy korun, nám zajistily zejména úspěšně zadministrované žádosti o platbu v několika velkých dokončených projektech v programu Smart Grids II. Díky tomuto programu se realizují projekty modernizace přenosových sítí v Česku,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.