V březnu 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,23 miliardy korun

08. 04. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v březnu 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 457 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 1 230 067 545 korun v programech podpory OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu jsme minulý měsíc zpracovali v programech prioritní osy 1 (654 milionů korun). Následovala prioritní osa 3 (331 milionů korun) a 2 (211 milionů korun). V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 33 milionů korun.

Na účty podnikatelů pak v březnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 937 781 837 korun, a to na základě 356 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v březnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 748 milionů korun.

V březnu vydalo MPO 279 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,77 miliardy korun.

„V březnu jsme v našem plánu čerpání dosáhli skvělého výsledku přes 1,2 miliardy korun. Významně se na tom podílely programy výzkumu a vývoje v prioritní ose 1, ve kterých jsme zadministrovali přes polovinu celkového předaného objemu žádostí o platbu,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.