Úspěšné projekty OP PIK: VÝTAHY

03. 11. 2017 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Firma VÝTAHY, s.r.o. je největším výrobcem výtahů v českém vlastnictví na území České republiky. Vedle výroby, montáže a servisu výtahů se firma ve svém závodě ve Velkém Meziříčí zabývá výrobou garážových vrat, brán a závor, či výrobou mostových jeřábů.

POPIS PROJEKTU

Společnost VÝTAHY, s.r.o. sídlí v objektu, který byl částečně zrekonstruován v devadesátých letech 20. století. Stav budovy spolu s energetickými nároky neodpovídal požadavkům na efektivní nakládání s energiemi a vedle vysokých nákladů způsoboval i provozní problémy při výrobě.

Realizací projektu v programu Úspory energie došlo k výměně oken a systému osvětlení v administrativní budově a k výměně trafostanice a osvětlení ve výrobní části budovy s třísměnným provozem.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Viktor Sobotka, ředitel společnosti VÝTAHY, s.r.o.

Co projekt vaší firmě přinese?

Od projektu očekáváme výrazné úspory energií, konkrétně snížení spotřeby plynu používaného k vytápění, a to díky výměně oken v administrativní budově, a také snížení spotřeby elektrické energie díky výměně staré trafostanice za novou a výměně neúsporného osvětlení za nové LED diody.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Asi z výměny oken v administrativní budově, která kromě lepší tepelné izolace přinesla také snížení hlučnosti z okolních ulic a hezčí vzhled budovy.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

S výměnou oken a osvětlení jsme měli zkušenosti již z minulých let – zde nás příjemně překvapil pokles cen výměny oken oproti minulým létům. Nejzajímavější zjištění mi přinesla výměna trafostanice. Díky odborníkům provádějícím energetický posudek jsme se dozvěděli o existenci „ultra nízko ztrátových“ trafostanic, které mají ztráty jen 0,97 % (ověřeno reálným měřením firmou EON).

Do jaké míry realizace úsporných opatření limitovala Vaší podnikatelkou činnost?

Byla to pouze drobná omezení v průběhu realizace opatření. Kromě ceny byla u výměny oken jako výběrové kritérium stanovena také doba výměny oken, proto výměna probíhala velmi rychle a omezila tak prostoje na minimum.

Představuje energetická efektivita komparativní výhodu vůči konkurenci?

Rozhodně ano. Energetická náročnost výroby se přímo promítá do režijních nákladů firmy, které je nutno promítnout do cen výrobků.

Jsou už nyní patrné přínosy zrealizovaných úsporných opatření?

Ano. Veškerá opatření se začala plně využívat okamžitě po jejich instalaci. Všechna opatření by se ekonomicky vyplatila i bez získání dotace, její poskytnutí však návratnost investovaných prostředků výrazně zrychluje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Úspory energie ve společnosti VÝTAHY, s.r.o.
Program podpory OP PIK
Úspory energie – Výzva I
Období realizace projektu
1. 9. 2015 – 28. 10. 2016
Celkové způsobilé výdaje
1 722 408 Kč
Dotace
688 963,20 Kč