Vydán aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

10. 11. 2017 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 10. 11. 2017 aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017, ke stažení zde.

Zdůvodnění provedených změn:

Dne 22. 8. 2017 proběhlo vyhlášení I. výzvy programu podpory Technologie – ITI Olomouc

Dne 31. 8. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:

II. výzva programu podpory Technologie – ITI Ostrava

I. výzva programu podpory Úspory energie v SZT -ITI Brno

I. výzva programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI Olomouc

II. výzva programu podpory Potenciál – ITI Olomouc

Dne 4. 9. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:

IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita b)

IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita b)

IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita c)

IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita c)

IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita d)

IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita d)

Dne 19. 9. 2017 proběhlo vyhlášení I. výzvy programu podpory Úspory energie – finanční nástroj

Dne 21. 9. 2017 proběhlo vyhlášení I. výzvy programu podpory Služby infrastruktury – ITI Olomouc – Neveřejná podpora – aktivita c)

Dne 22. 9. 2017 proběhlo vyhlášení III. výzvy programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Dne 13. 10. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:

I. výzva programu podpory Nemovitosti – ITI Olomouc

I. výzva programu podpory Školicí střediska – ITI Olomouc

II. výzva programu podpory Školicí střediska – ITI Hradec-Pardubice

Dne 31. 10. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:

III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita a)

III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita b)

III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita c)

III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita d)

III. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita e)

Dne 1. 11. 2017 proběhlo vyhlášení III. výzvy programu podpory Úspory energie

Posun výzev plánových k vyhlášení v září 2017 na listopad 2017 z důvodu prodloužení přípravy a projednávání a na základě požadavků nositele výzvy

I. výzva programu podpory Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ITI Olomouc

I. výzva programu podpory Spolupráce – Klastry – ITI Ostrava

II. výzva programu podpory Školicí střediska – ITI Ostrava

Posun II. výzvy programu podpory Nemovitosti – ITI Hradec-Pardubice plánové k vyhlášení v říjnu 2017 na prosinec 2017 z důvodu prodloužení přípravy a projednávání výzvy.

Posun I. výzvy programu podpory Služby infrastruktury – ITI Ostrava plánované k vyhlášení v září 2017 na prosinec 2017 z důvodu neujasněného zaměření výzvy ze strany nositele.

Posun výzvy plánované k vyhlášení v prosinci 2017 pravděpodobně na 2. kvartál 2018 na žádost nositele

I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Olomouc

I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Brno

I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Ostrava

Posun III. výzvy programu podpory Smart grids I: Distribuční sítě plánové k vyhlášení v září 2017 na listopad 2017. Důvodem je zejména prodloužení přípravy a projednávání výzvy.

Posun IV. výzvy programu podpory ICT a sdílené služby plánové k vyhlášení v září 2017 na listopad 2017. Důvodem je zejména prodloužení přípravy a projednávání výzvy.

Přesun II. výzvy Vysokorychlostní internet plánované k vyhlášení v prosinci 2017 na duben 2018 z důvodu probíhajícího veřejného projednání a technického řešení výzvy.

Posun VI. výzvy programu podpory Technologie plánové k vyhlášení v říjnu 2017 na prosinec 2017. Důvodem je zejména projednání na monitorovacím výboru OP PIK.

Posun III. výzvy programu podpory Nemovitosti – Finanční nástroj plánové k vyhlášení v říjnu 2017 na 1. kvartál 2018 z důvodu revizí OP PIK a následného posunutí podpisu termínu smlouvy s ČMZRB.

Přesun I. výzvy programu podpory Úspory energie v SZT – finanční nástroj plánové k vyhlášení v září 2017 na 1. kvartál roku 2018. Důvodem je upřednostnění vyhlášení první Výzvy na zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie, která byla připravována během léta 2017 a dosud probíhající diskuze výzvy na SZT s potenciálními žadateli.

Přesun výzev plánových k vyhlášení v září 2017 na 1. kvartál 2018 z důvodu prodloužení přípravy a projednávání a na základě požadavků nositele výzvy.

I. výzva programu podpory Aplikace – ITI Olomouc – s účinnou spoluprací

I. výzva programu podpory Aplikace – ITI Olomouc – bez účinné spolupráce

I. výzva programu podpory Spolupráce Klastry – ITI Plzeň

I. výzva programu podpory Služby infrastruktury – ITI Plzeň

III. výzva programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI Plzeň

III. výzva programu podpory Potenciál – ITI Plzeň

Zařazení III. výzvy programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích.

Přesun avizovaných výzev ve vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí v oblasti realokací OP PIK s předpokládaným vyhlášením v prosinci 2017 na 1. kvartál 2018.

V. Výzva Inovace

VI. Výzva Aplikace – bez účinné spolupráce

VI. Výzva Aplikace – s účinnou spoluprací

V. Výzva Potenciál

IV. Výzva Nízkouhlíkové technologie

III. Výzva Nemovitosti – finanční nástroj