Úspěšné projekty OP PIK: GRADIOR TECH

09. 08. 2023 | Články

Vybudování nových výrobních a administrativních prostor a inovace

 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Gradior tech je česká akciová společnost, která se zaměřuje na výrobu jevištních technologií. Vytváří inovativní řešení pro produkci divadelních představení a nabízí tak vše, od mobilního jeviště, přes zabudované jevištní technologie kamenných divadel nebo výletních lodí, velké dekorace, konstrukce, špičkové akustické a světelné vybavení či řídicí systém, a to nejčastěji formou komplexního technologického řešení prostoru na klíč.

Společnost byla založena v 90. letech minulého století. Za dobu svého působení společnost zrealizovala stovky projektů téměř po celém světě, od lokálních divadel po světoznámé scény, od místních kulturních domů po multifunkční a multižánrové haly. Více o společnosti zde.

POPIS PROJEKTŮ

První projekt se zaměřil na rekonstrukci brownfieldu a vybudování nových výrobních a administrativních prostor společnosti GRADIOR TECH v areálu KRÁLOVOPOLSKÁ, Brno-město. Nově vybudovaný areál umožnil společnosti v dalším projektu umístit nově pořízená zařízení, konkrétně jeřáby a technologie tryskání, lakování a stlačeného vzduchu, a zvýšit tak efektivitu a kvalitu výroby.

Realizací projektu výstavby získala společnost vlastní moderní, reprezentativní a prostorově odpovídající budovy, místo původních pronajatých, které již dispozičně ani technicky nevyhovovaly. Díky využití brownfieldu, registrovaného v NDB (Národní databáze brownfieldů), společnost zůstala na místě své působnosti a byla zachována a zvýšena zaměstnanost v regionu.

Inovační projekt cílil na produktové i procesní inovace. Šlo o zavedení sériové výroby dvou nových produktů plošiny RCL a tichého pohonu CompaDrive ST a inovace v jejich výrobním procesu, která významně snížila podíl manuální práce a zvýšila efektivitu výroby. Společnost tak zvýšila svou konkurenceschopnost na světových trzích. Inovace přinesly rovněž zvýšení počtu zaměstnaneckých míst, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a zvýšení ochrany životního prostředí.

Společnost Gradior tech čerpala finanční podporu v programech Nemovitosti a Inovace – inovační projekt z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Ing. Moniky Peroutkové, Finanční ředitelky společnosti GRADIOR TECH

Co projekt vaší společnosti přinesl?

Jednoznačně musím říci, že nás posunul o velký skok dopředu. Díky dotační podpoře z programu OP PIK jsme byli schopni během několika let v prvním kroku vybudovat moderní výrobní i administrativní zázemí, sestěhovat firmu z nevyhovujících zastaralých a energeticky velmi nákladných pronajatých prostor do jednoho společného výrobně administrativního komplexu. A následně pořízením vlastních technologií povrchových úprav jsme výrazně zefektivnili náš výrobní proces. Vlastní technologie nám umožnují reagovat flexibilně na požadavky výroby, minimalizovat transportní náklady v rámci výrobního procesu a eliminovat rizika prodlev v dodavatelském řetězci, a to vše při vysoké úrovni kvality provedení. Ale zmíním tu ještě jeden aspekt, který se sice nedá vyjádřit penězi, ale pro fungování firmy naší velikosti a našeho „rodinného ražení“ je možná ještě důležitější, než ušetřené peníze za dopravu či spotřebu plynu. Díky sestěhování do nového komplexu se podařilo stmelit kolektiv. Zlepšila se komunikace mezi výrobní a projekčně administrativní částí firmy. Mám pocit, že teď ještě více všichni táhneme za jeden provaz, komunikujeme, jsme si mnohem více nápomocni.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Je pro mne velmi těžké hodnotit naše úspěchy. Vymyslet, nakreslit, vyrobit, namontovat, oživit a pak mnoho let udržovat funkční divadlo, je pro nás denní chleba.

Za posledních několik let jsme se i díky novému zázemí a technologiím vyprofilovali jako stabilní, spolehlivý partner pro stavební firmy, investory i uživatele, o jehož kvalitě nikdo nepochybuje.

Pokud bych měla uvést nějaký konkrétní projekt z poslední doby, na který jsem hrdá, bude to vestavba koncertního sálu v budově Císařských Lázní v Karlových Varech. Úžasná myšlenka pana architekta, prof. Petra Hájka v podobě rudé samonosné konstrukce multifunkčního koncertního prostoru, na které jsme od prvopočátku spolupracovali a realizovali ji už našimi novými technologiemi.

A nemůžu ani nezmínit produkty našeho vývoje – speciální tiché pohony SILENTDRIVE ST a RCL-plošiny, které se intenzivně dostávají do povědomí lidí v branži a ve kterých vidím velkou budoucnost.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Odnáším si zkušenost, že realizovat takto rozsáhlé investice s dotační podporou je administrativně velmi náročný a pravidly svázaný proces. A že je nutné na začátku velmi poctivě zvážit a konzultovat zda využití dotačního titulu bude pro daný záměr efektivní. Já těch cca 8 let osobního zapojení do dotační administrativy hodnotím nakonec pozitivně a jsem si jistá, že z pohledu rozvoje naší firmy to za to „papírování“ opravdu stálo.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTECH

Název projektu Vybudování nových výrobních a administrativních prostor společnosti GRADIOR TECH a.s. Inovace ve firmě GRADIOR TECH a.s.
Program podpory OP PIK Nemovitosti Inovace – Inovační projekt
Období realizace projektu 3. 2. 2017 - 10. 4. 2019 17. 10. 2018 - 9. 8. 2022
Celkové způsobilé výdaje 51 866 458 Kč 13 956 426 Kč
Dotace 23 339 906,09 Kč 6 280 391,7 Kč