Generátor nástrojů povinné publicity

08. 08. 2023 | Novinky OP TAK

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spustilo novou verzi webové aplikace Generátor nástrojů povinné publicity, pro snadnější dodržování publicity projektů podpořených z fondů EU v programovém období 2021 – 2027.

Pro projekty realizované v rámci OP TAK je tak již možné využít tento nástroj a vytvořit si díky němu svůj vlastní nástroj povinné publicity projektu (plakát, dočasný billboard nebo stálou pamětní desku.)

Veškeré informace a přílohy týkající se publicity projektu naleznete a našich stránkách v sekci Metodika – Povinná publicita.