Úspěšné projekty OP PIK: Statutární město Plzeň – TechTower SVĚTOVAR

31. 05. 2023 | Články

PROFIL INSTITUCE

Město Plzeň je statutárním územně členěným městem. Plzeň byla patrně založena roku 1295 z rozhodnutí krále Václava II. Přesný důvod již není znám, zakládací listina se nedochovala. Obec vznikla odtržením od tehdejší Plzně, dnes Starého Plzence. V západních Čechách zaujímá Plzeň výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Již několik let pracuje Plzeň na zlepšení kvality života svých občanů, souborem chytrých a moderních řešení jim usnadňuje a zpříjemňuje žití. Zapojila se proto do celosvětového konceptu Smart Cities. Plzeň chce být také centrem inovací, vědy a výzkumu.

Projekt pro rozvoj města Plzně koordinoval Útvar koordinace evropských projektů města Plzeň, který je městem zřízen a je jeho příspěvkovou organizací.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu bylo rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Projekt vyřešil nedostatek vhodných prostor a rozvoj území Vědeckotechnického parku Plzeň. Rekonstrukcí dvou objektů a související infrastruktury typu brownfield vznikl nový areál s názvem TechTower Světovar. Jsou zde poskytovány komplexní služby (pronájem nebytových prostor, poradenské a specializované služby) pro vybrané inovační firmy s vysokým potenciálem růstu i pro začínající firmy a mladé podnikatele. TechTower tak stojí na vrcholu Plzeňského inovačního ekosystému PINE, který rozvíjí a podporuje inovační podnikání v Plzni.

Areál bývalého pivovaru Světovar, který byl k tomuto účelu vybrán, naplňoval znaky brownfieldu a nachází se na území Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. V druhé polovině 20. století sloužil nejprve pro vojenské účely a po opuštění armádou byl zcela nevyužívaný. Areál má velmi dobrou polohu z hlediska dopravní dostupnosti.

Statutární město Plzeň čerpalo finanční podporu v programu Služby infrastruktury z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v rámci integrovaného nástroje ITI Plzeňské metropolitní oblasti.

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Jany Pachmannové, projektové manažerky Útvaru koordinace evropských projektů města Plzeň, Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně, provozovatele nových prostor, a Pavla Grisníka, vedoucího Odboru investic Magistrátu města Plzně.

Co projekt městu Plzni přinesl?

Jana Pachmannová: Přínosem je v každém případě vybudování nových prostor vědeckotechnického parku v Plzni, které rozšířily současné možnosti v lokalitě Bory, jež jsou v podstatě trvale plně obsazené. Město tak může nabídnout podporu dalším inovačním firmám v atraktivní lokalitě Slovany. Přínosem projektu je také revitalizace prostor, které byly doposud zchátralé. Zásadním způsobem se nyní obyvatelům této čtvrti zlepšilo prostředí, když doslova „padly zdi“, které původní areál obklopovaly. Osmipatrová věž je nyní dominantou tohoto veřejného prostoru. Podstatné je zapojení Správy infomačních technologií města Plzně do správy a poskytování služeb v technologickém parku.

Luděk Šantora: Zajišťujeme kompletní chod TechToweru včetně pronájmu moderních kanceláří s prototypovým odborným pracovištěm a dalšími prostory. Otevřením TechToweru došlo také k rozšíření odborných služeb, které může město firmám nabízet. Jedná se zejména o startupové poradenství, rady v oblasti marketingu, jak vést firmu, sestavení business plánu a další. V oblastech bezpilotní letectví, robotika, virtuální realita nebo síť internetu věcí IoT poskytuje město poradenství a mentoring, zprostředkovává odborné kontakty, ukázky a sdílení informací. Propojuje komunitu studentů s technologicky a inovativně zaměřenými firmami.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Luděk Šantora: Velký zájem je o pronájem menších kanceláří a tzv. kójí (celkově je obsazeno přibližně 80 % prostor, sídlí zde více než 15 inovativních firem). V průběhu tří měsíců od otevření se v TechToweru uskutečnilo přes 40 akcí a workshopů zaměřených na podporu podnikání, technologie a inovace. Velký zájem o prohlídky technologického parku má i veřejnost, Dny otevřených dveří jsou zpravidla měsíc dopředu obsazené.

Velkým úspěchem bylo otestování celého areálu v polovině dubna, kdy se tam konaly tři akce současně a v multifunkčním sále v přízemí bylo na tři stovky hostů odborné konference. Další události byly v jiných patrech, žádná nenarušila chod a provoz sídlících firem.

Do TechToweru se daří zvát na přednášky známé osobnosti ze světa businessu a technických oborů – účastníky byli např. Martin Přibyl, Milan Polák, Tomáš Vondráček, přijede Jaroslav Beck a další. O technologický park se zajímají studenti středních i vysokých škol, potkávají se na akcích zaměřených na podnikání, tvoří komunity, které sdílí své názory, vytvářejí týmy a řeší projekty.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Pavel Grisník: Rozhodně nás zaskočila pandemie COVID-19, kdy výstavba probíhala od začátku až do konce v souběhu s touto pandemií. Výstavba se oproti plánu odůvodněně posunula, nicméně se stavební firmy, sdružení GEOSAN A POHL, a Odbor investic Magistrátu města Plzně se všemi komplikacemi včetně přísných hygienických opatření, nedostatku pracovní síly i nedostatku materiálu nakonec vypořádaly a výsledku to rozhodně neubralo na kvalitě.

Komplikací byla i samotná rekonstrukce prvorepublikových budov, kdy jejich stav v některých místech neodpovídal předpokladům a průzkumům.

Finančně nás nemile zaskočila i cena nabídek vzešlých z výběrového řízení, kdy nabízená cena byla zásadně vyšší oproti předpokládané ceně, stanovené dle ceníků stavebních prací. Ceny na trhu stavebních prací se v té době již pohybovaly o 1,4násobku výše, než byly ceny uvedené v cenících stavebních prací, dle kterých se stanovovala také výše dotace.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěli k projektu doplnit?

Luděk Šantora: Firmy i návštěvníky vždy zaujme unikátní deset metrů hluboká testovací vodní nádrž pro roboty nebo prostor v posledním patře, tzv. SeedUp Space, kde se dá jednat doslova nad střechami Plzně. Z vybavení je také zajímavá atypická terasa z prken sibiřského modřínu, jejíž instalace byla pro realizační firmu doslova oříškem. Inspirativní prostředí Coworku zdůrazňuje specifická výmalba, jež představuje jednotlivé fáze z cyklu vývoje podnikání.

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu ITI PMO - Technologický park DRONET- Plzeň Světovar
(současný název areálu: TECH TOWER SVĚTOVAR)
Program podpory OP PIK Služby infrastruktury
Období realizace projektu 10.9.2019 - 6.5.2023
Celkové způsobilé výdaje 363 504 170 Kč
Dotace 181 752 085 Kč