Vyhlášení výzvy I v aktivitě Marketing

29. 05. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 29. 5. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Marketing – výzva I.

Alokace pro výzvu I Marketing je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určena malý a středním podnikům.

Součástí přiložených souborů je i nová Příručka pro podání žádosti o podporu, která popisuje postup vyplnění a podání žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.