Úspěšné projekty OP PIK: Rekonstrukce areálu společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters a.s.

25. 11. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Profil společnosti

Společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. (BHMW) je výrobcem balených léčivých lázeňských pramenů (přírodní léčivé zdroje – PLZ), určených pro tuzemský trh i export. Podnik má klíčovou provozovnu umístěnu v Bílině, v okrese Teplice. Jedná se o komplex památkově chráněných budov zahrnující historickou stáčírnu, moderní výrobní závod a původní budovy historické vlečky. K areálu patří i pozemek se studnami Zaječické hořké vody. V současnosti závod vyrábí dva hlavní druhy balených lázeňských pramenů. Hlavním výrobkem je Bílinská kyselka – lázeňský pramen celosvětově uznávaný od 17. století. Druhým výrobkem je Zaječická hořká voda – balneologicky jediný pravý hořký pramen světa. Pro rozšíření portfolia stáčených PLZ společnost zakoupila areál v Mariánských Lázních, jehož rekonstrukce byla předmětem tohoto projektu.

Popis projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce brownfieldu v Mariánských Lázních za účelem obnovení provozu tradiční stáčírny lázeňských pramenů. Projekt byl rozdělen na rekonstrukci secesní budovy (objektu bývalé solivárny s následným využitím jako administrativního zázemí), a na rekonstrukci bývalé výrobní haly dostavěné k budově solivárny v 50. letech 20. století. Projekt je významný nejen pro rozvoj výroby společnosti BHMW, ale také pro město Mariánské Lázně, jelikož zchátralý objekt znehodnocoval celou lokalitu.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal Ondřej Chrt, ekonom společnosti BHMW a.s.:

Projekt spočíval v celkové revitalizaci areálů stáčení mariánskolázeňských pramenů do takové podoby, aby celý podnik splňoval přísná kritéria moderního výrobního závodu. Nedílnou součástí byla rekonstrukce historické budovy solivárny do podoby reprezentativní historizující budovy s možností dalšího společenského využití. Proměnou brownfieldu v reprezentativní objekty se celá lokalita změnila v další reprezentativní část města a může tedy začít žít novým společenským životem a zapojit se do rozvoje léčebného lázeňství. Areál také umožnuje přípravu dalších projektů, nesoucích se v duchu tradičního lázeňského života.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Naší firmě projekt přinesl významné rozšíření portfolia o další typy lázeňských pramenů. Tím jsme mohli vyjít vstříc našim partnerům, kteří mají zájem o kompletní sortiment balených PLZ. Nezanedbatelné je také přesunutí našeho působení do lokality, která plně žije lázeňským životem v civilní i odborné rovině.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Největší radost máme z toho, že celé místo stáčení mariánskolázeňských pramenů nyní kvalitativně odpovídá slávě města a je tedy plně reprezentativní. Máme také radost z obecné podpory, které se nám dostává ze strany města, ale i odborné a laické veřejnosti.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Obrovskou zkušeností je samotný fakt, že odstraněním brownfieldu z lokality zcela mění celou podstatu místa. Po dokončení rekonstrukce se tudíž otvírají nové možnosti a vznikají nové myšlenky, které se snáze prezentují před okolím. Pevně doufáme, že v následujících letech projde celé okolí stáčírny výrazným rozkvětem.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Spolupráce byla v pořádku, kdy schvalovací proces žádosti byl rychlejší než na začátku programového období 2014 – 2020. Samotná administrace projektu byla rychlá, a tak projekt mohl běžet dle harmonogramu. S prací agentury jsme tedy velmi spokojeni a těšíme se na další společné úspěšně dokončené projekty.

Základní informace o projektu

Název projektu Rekonstrukce areálu stáčírny minerálních vod v Mariánských Lázních společností BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.
Program podpory OP PIK Nemovitosti – Výzva II
Období realizace projektu 2. 8. 2017 – 7. 3. 2019
Celkové způsobilé výdaje 42 266 750,00 Kč
Dotace 18 939 037,50 Kč