Úspěšné projekty OP PIK: AZUB BIKE – rekonstrukce brownfieldu

20. 11. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 20.11.2019

Profil společnosti

Zakladatelem firmy AZUB BIKE z Uherského Brodu je cyklistický nadšenec pan Aleš Zemánek. Firma v současnosti vyrábí a prodává vlastní lehokola a zastupuje na českém trhu několik významných cyklistických značek. Řadí se k pěti nejvýznamnějším výrobcům lehokol na světě. V současné době prodej lehokol do USA činí 53 % celkového exportu společnosti.

Pan Zemánek začal s výrobou těchto kol v roce 1999, kdy vyrobil několik kusů pro sebe a své známé. Postupně díky zájmu o jeho lehokola výrobu rozšířil a značku AZUB Bike využívá pro své podnikání od roku 2000. V návaznosti na spolupráci pana Zemánka s australským výrobcem tříkolek Greenspeed, vznikl první model AZUB EcoTrike, který získal ocenění „Nejlepší český cyklistický výrobek roku 2009“ na veletrhu Sport Life v Brně. Titul „TRIKE OF THE YEAR 2015“, amerického webu Bentrider, získala společnost za tříkolku AZUB TRIcon 26, jejíž technická řešení byla v lehokolovém světě zásadní novinkou. Následně v letech 2016 a 2018 toto ocenění firma obhájila s dalšími inovativními projekty.

Popis projektu

Cílem dotačního projektu firmy AZUB Bike byla rekonstrukce brownfieldu, v tomto případě nevyužívaného rodinného domu a přilehlých hospodářských budov. Objekt nyní slouží jako multifunkční budova, do které firma přesunula výrobu, sklady i administrativní pracoviště. Součástí budovy je i showroom. Přestože firma měla možnost vybudovat zcela nový objekt na „zelené louce“, dala přednost rekonstrukci rozpadlé nemovitosti. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo její strategické umístění u populární moravské cyklostezky.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal/a

Aleš Zemánek, majitel

Co projekt vaší firmě přinesl?
Pro budoucnost firmy byl projekt zcela zásadní. Přinesl především zefektivnění výroby a odladění procesů. Sekundárním jevem je ideální lokace pro zákaznické testování a v neposlední řadě kvalitní pracovní prostředí pro zaměstnance.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?
Projekt dopadl výborně jako celek. Vnitřní uspořádání jsme si vymysleli přesně podle našich zkušeností a potřeb, a to se ukázalo jako velmi důležité. Radost je, jak jednotlivé pracovní kroky na sebe navazují a jak efektivně využíváme nové prostory.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?
Především zkušenost ve vztahu kombinovat chod firmy s tak velkým projektem (pro nás velkým). Přece jen jsme malá firma, tudíž není možné vyčlenit tým lidí na přípravu projektu. Velmi snadno se pak stalo, že jsme byli pohlceni stavbou a samotný chod firmy začal drhnout. Poučení zní: v první řadě musíte zařídit 100% fungování firmy, pak se můžete starat o projekt.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?
Pro AZUB byla partnerem především firma JVM – RPIC, spol. s r.o., která se stala výborně starala o administraci projektu. Ta pak úzce spolupracovala s Agenturou pro podnikání a inovace a s MPO. Z našeho pohledu vše běželo hladce.

Základní informace o projektu

Název projektu AZUB Nemovitosti
Program podpory OP PIK Nemovitosti – Výzva II
Období realizace projektu 1. 12. 2016 – 5. 6. 2018
Celkové způsobilé výdaje 17 976 061,00 Kč
Dotace 8 089 227,45 Kč