Úspěšné projekty OP PIK: Nová Škola – snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti v Brně

31. 10. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 7.11.2019

Profil společnosti

Hlavním předmětem podnikání společnosti je nakladatelská činnost se zaměřením na základní vzdělávání a vzdělávání v nižších ročnících víceletých gymnázií. V současné době pokračuje v zaběhnutém systému tvorby jak tištěných, tak i elektronických výukových materiálů.

Popis projektu

Projekt se zaměřil na zlepšení tepelně technických vlastností vnějších obalových konstrukcí, tím došlo ke snížení energetické náročnosti budovy Bratislavská 23e, Brno, která je v nájmu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a využívá ji pro svoji nakladatelskou činnost, maloobchod a velkoobchod vydávaných učebnic.  Realizací projektu došlo především k výměně oken a dveří, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a k instalaci fotovoltaického systému.
Přínosem je úspora energie a snížení provozních nákladů na vytápění haly. Zvýšila se možnost využívaní objektu v zimě, nedochází k poškozování výrobků výkyvy teplot a zlepšily se pracovní podmínky pro zaměstnance. Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) přinesla snížení spotřeby energie, úspory CO2 a úsporu nákladů na osvětlení. Po realizaci projektu byla budova zařazena do kategorie A – velmi úsporná.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal

Ing. Mgr. Martin Janáček, jednatel společnosti

Co projekt vaší firmě přinesl?

V našem nakladatelství vytváříme učebnice pro základní školy, ty pak vydáváme a distribuujeme školám a dalším zákazníkům. Projekt umožnil zlepšit distribuci našich učebnic, která je zajišťována právě z budovy, které se projekt týkal. 

Hlavním problémem bylo, že před realizací projektu nebylo možné udržet v budově dostatečně teplotně stabilní prostředí.

Díky realizaci projektu se eliminovalo přehřívání vnitřních prostor v létě a v zimě lze budovu vytopit na stabilní teplotu. Učebnice jsou tak skladovány v ideálním prostředí a mohou být celoročně distribuovány přímo bez zřizování zimního meziskladu.

Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy pak zajistila, že sluneční paprsky, které na střechu dopadají, již nezpůsobují její přehřívání, ale naopak produkují elektrickou energii a z velké části tak uspokojují potřebu elektrické energie pro provoz celé firmy.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Především z celkového zlepšení prostředí v budově. Člověk si na lepší rychle zvykne, ale stačí si pohledem na fotografie před realizací projektu připomenout, jak budova vypadala, a rozdíl je zřejmý. Mám také radost, že realizace projektu vedla k dalším navazujícím vylepšením. V návaznosti na projekt jsme letos opravili kancelářské prostory v budově a celou distribuci od příjmu objednávek až k expedici tak sjednotili na jednom místě.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Získali jsme mnoho zkušeností spojených s administrací projektu a vyhlašováním výběrových řízení, ale také s přípravou a realizací stavebních prací. Chtěli jsme, aby všechny práce byly kvalitně provedené, a mnohé technické detaily jsme proto museli důkladně promyslet s projektantem. Když chcete, aby stavební práce nejen hezky vypadaly navenek, ale opravdu vše uvnitř bylo tak, jak má, není možné se ani u odborného dodavatele spoléhat na správnost technického provedení, ale je nutné jej důsledně průběžně kontrolovat a požadovat nápravu zjištěných nedostatků.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Administrativní záležitosti spojené s projektem jsme řešili interně a s mnohými jsme se setkávali poprvé. Bylo nám proto velkou pomocí, že náš projektový manažer pan Vladimír Boura velmi ochotně zodpovídal veškeré naše dotazy a pomohl nám úspěšně projít všemi úskalími při realizaci projektu, např. i v situaci, kdy bylo nutné požádat o prodloužení termínu realizace projektu.

Základní informace o projektu

Název projektu Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti Brno Bratislavská 23e
Program podpory OP PIK Úspory energie – I. Výzva
Období realizace projektu 31.8.2015 – 22.8.2018
Celkové způsobilé výdaje 5 700 000,- Kč
Dotace 2 850 000,- Kč