Úspěšné projekty OP PIK: Mikroklima – vývoj myostimulátoru k prototypu dynamometru určenému k objektivnímu měření svalové síly

06. 10. 2021 | Články

Profil společnosti

Společnost MIKROKLIMA se zaměřuje především na klimatizace, topné systémy i komplexní vzduchotechnická zařízení. A to komplexně – od projektu přes kompletní dodávku včetně elektronické regulace pomocí vlastních výrobků MIDAM až po následný servis. Společnost současně vyvíjí přesná měřící zařízení, která jsou uplatnitelná v mnoha průmyslových oborech. V posledních pěti letech se společnost věnuje vývoji unikátních měřících zařízení, která mají využití ve zdravotnictví. Většina těchto zařízení vzniká ve spolupráci s odborníky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Popis projektu

Projekt se zaměřil na vývoj myostimulátoru k prototypu dynamometru na objektivní měření svalové síly. Jde o první přístroj k přímému měření svalové síly nezávislém na spolupráci pacienta. Stávající metodologie je závislá na spolupráci pacienta, který však často nemůže spolupracovat, nechápe pokyny, spolupracuje omezeně pro poruchu soustředění, neschopnost udržet určenou polohu či bolest. Projekt společnost Mikroklima řešila ve spolupráci s odborníky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Projekt získal ocenění Podnikatelský projekt roku 2020.

Společnost čerpala finanční podporu z programu Aplikace v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Základní informace o projektu

Název projektu Vývoj myostimulátoru k prototypu dynamometru určenému k objektivnímu měření svalové síly
Program podpory OP PIK APLIKACE I. VÝZVA – S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
Období realizace projektu 1. 1. 2017 – 28. 9. 2019
Celkové způsobilé výdaje 9 238 270, 84 Kč
Dotace 6 236 756, 64 Kč