Úspěšné projekty OP PIK: Matematický model výpočtu parametrů rotačního pístového motoru

29. 07. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 29. 7. 2019

Profil společnosti

Firma MSR Engines s.r.o. s provozovnou ve Střelicích u Brna se specializuje především na vývoj a výrobu nízkoobjemových závodních i klasických spalovacích motorů, řídící elektroniky atp.

Firmu založil v roce 2005 Martin Šula, který se vývojem motorů zabývá již od svého studia na strojní fakultě VÚT v Brně.

Původní filozofií firmy bylo nabízet kompletní vývojová řešení od vlastního nápadu po její samotnou realizaci. Následně firma částečně změnila původní strategii a zaměřila se na vývoj hybridních jednotek. V současnosti firma nabízí, pravděpodobně jako jediný MSP ve středoevropském regionu výrobu forem pro metodu přesného lití hliníku a následně výrobu odlitků, jejich testování a dodání zákazníkovi s vysokou přesností a kvalitou materiálu, dále produkce tvarově složitých karbonových a kevralových dílů. Mezi její další aktivity patří vývoj a výroba elektronického příslušenství motoru především zapalovacích a řídících jednotek.

Unikátním produktem společnosti je motorový surf JetSurf. Produkt původně vznikl s cílem ukázky technologických možností společnosti a vzhledem ke globálně unikátní kombinaci technologických možností a znalostí a šikovnosti pracovníků společnosti je dnes klíčovým produktem společnosti s globální distribucí.

Popis projektu

Cílem dotačního projektu byla příprava výroby nového prototypu motorové jednotky pro motorový surf. Nutnost inovace motoru způsobilo i zpřísnění emisních norem na klíčových trzích (např. v Japonsku a Kalifornii), které začnou platit od roku 2020. Ve fázi přípravy výroby bylo nutné provést matematický model výpočtu parametrů rotačního pístového motoru. Protože firma nedisponuje potřebnými znalostmi ani vybavením, které by tento model výpočtu umožnily, rozhodla se využít možnosti dotace z OP PIK pro spolupráci se strojí fakultou VÚT v Brně.

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal

Jan Přenosil, konzultant v oblasti projektového řízení

Co projekt vaší firmě přinesl?

Vzhledem k poměrně malému objemu projektu, bylo cílem otestovat možnosti spolupráce s VUT Brno. Výstup projektu – matematický model je základem pro další vývoj vlastní pohonné jednotky.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Identifikace a otestování možných spolupracovníků v dalších projektech společnosti i otestování oficiální spolupráce s VUT. Žadatel doposud spolupracoval s univerzitami neformálně – primárně se studenty formou zadávání závěrečných prací a v případě, že se osvědčili stali se součástí zaměstnaneckého kolektivu. Projekt spolupráci přenesl na úroveň oficiální spolupráce univerzity a firmy.

„Administrace projektu znamená spolupráci firmy, univerzity i administrátora – různých subjektů s různou dynamikou a rozdílným dopadem vnějšího prostředí je sama o sobě komplikovaná – Agentura tu je rozhodně subjektem, který administraci v rámci možností pomáhá.“

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Výstupem projektu je kontakt a otestování nových spolupracovníků, firma vyžaduje specifickou kombinaci znalostí a ochoty podílet se na příběhu společnosti – producenta unikátního sportovního zařízení s unikátní sportovní DNA. Najít vhodné spolupracovníky je při rychlém růstu společnosti (více jak 50% růstem obratu za poslední desetiletí) kritické a spolupráce s univerzitou, resp. vysokým učením je cestou, jak získat talentované kolegy.

Jedním z cílů OP PIK je podpora spolupráce firem a vědeckých pracovišť. Jak byste hodnotil formu podpory, kterou nabízí program Inovační vouchery?

Díky realizaci inovačního voucheru jsme si otestovali možnosti spolupráce s VUT na oficiální úrovni a tato spolupráce dále pokračuje v rámci programu Partnerství znalostního transferu, kde je cílem spolupráce na vývoji prototypu wankelova motoru – zde už je cílem konstrukce a testování prototypu i měření reálných výkonnostních parametrů i emisí motoru.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Administrace projektu znamená spolupráci firmy, univerzity i administrátora – různých subjektů s různou dynamikou a rozdílným dopadem vnějšího prostředí je sama o sobě komplikovaná – Agentura tu je rozhodně subjektem, který administraci v rámci možností pomáhá. U projektu typu inovačního voucheru, je vlastní administrace jednoduchá (jedna faktura, jedna platba), u složitějších projektů je pro firmu často obtížné přísné nastavení limitů projektu.

Základní informace o projektu

Název projektu Matematický model výpočtu parametrů rotačního pístového motoru
Program podpory OP PIK Inovační vouchery – I. výzva
Období realizace projektu 1.6.2017 – 30.05.2018
Celkové způsobilé výdaje 333 333 Kč
Dotace 249 999,75 Kč