API představí dotace z OP PIK na agrosalónu Země živitelka

29. 07. 2019 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace se letos poprvé zúčastní mezinárodního agrosalónu Země živitelka, jehož 46. ročník proběhne ve dnech 22. – 27. srpna 2019 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Agentura bude na svém stánku v pavilonu B1 v Průmyslovém areálu prezentovat programy OP PIK, které mohou využít zemědělští podnikatelé. Jde zejména o programy zaměřené na úsporu energií a podporu inovačních technologií. Pracovníci agentury budou po celou dobu trvání výstavy poskytovat zájemcům o dotace informace o jednotlivých programech, i konzultace ke konkrétním projektům.

Zemědělští podnikatelé mohou v OP PIK žádat o dotace především z programů Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie. Výrobci zemědělské techniky a potravinářské firmy mohou čerpat z programů Technologie, Inovace, Inovační vouchery, Aplikace, Potenciál, Technologie pro začínající podniky, Nízkouhlíkové technologie a Úspory energie.

Země živitelka, jako největší a nejvýznamnější událost svého typu, je pro nás skvělou příležitostí setkat se se zástupci zemědělských a potravinářských firem a seznámit je s aktuálními možnostmi čerpání evropských dotací z OP PIK, a to právě v oblasti společné pro aktivity průmyslové a zemědělské,“ říká Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API.

Zemědělci mohou získat podporu z programu Úspory energie, kde je rostlinná a živočišná výroba jednou z podporovaných ekonomických činností. V rámci aktuálně vyhlášené Výzvy V programu Úspory energie je možné financovat projekty přispívající k úspoře konečné spotřeby energie v zemědělském objektu např. zateplení, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, modernizace nebo rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, výměna oken, dveří, osvětlení, instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy). Podporu lze dále získat i na pořízení nových energeticky úspornějších výrobních strojů či technologických zařízení, např. pásového dopravníku, sušičky zrní, automatických krmných systémů apod.

Z programu Obnovitelné zdroje energie mohou zemědělci využít možnosti dotace na vyvedení tepla nebo bioplynu ze stávajících bioplynových stanic.

O podporu z OP PIK mohou rovněž žádat i výrobci zemědělské techniky a podniky provozující výzvou vymezenou podporovanou výrobu potravin a nápojů. Těm se nabízejí dále i možnosti podpory v oblasti digitalizace a zavádění prvků průmyslu 4.0 do firem (Výzva X programu Technologie), zavádění nových inovativních produktů na trh, procesních inovací (program Inovace) či podpory v oblasti výzkumných a vývojových aktivit podniků (programy Inovační vouchery, Aplikace, Potenciál). Začínající podnikatelé s omezenou podnikatelskou historií mohou získat podporu na nákup nových technologií, zařízení a strojů (Technologie pro začínající podniky). Na nákup elektromobilů lze využít program Nízkouhlíkové technologie .