Úspěšné projekty OP PIK: ABM TECHNOLOGY

27. 03. 2019 | Články

Související tisková zpráva ze dne 27. 3. 2019 zde.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost ABM TECHNOLOGY s.r.o. sídlící v obci Soběraz v okrese Jičín se již od roku 1993 věnuje výrobě, vývoji a prodeji strojů a zařízení pro údržbu, stavby a opravy pozemních komunikací. Produkty společnosti zahrnují sypače vozovek, sněhové radlice, vodní cisterny, silniční zametače, mycí lišty, nástavby na svoz komunálního odpadu nebo soupravu na vysprávku vozovek.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu v programu Marketing byla podpora účasti společnosti ABM Technology na zahraničních veletrzích s cílem nalezení strategických zahraničních partnerů a nových odbytišť pro své produkty.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal Petr Liška, produktový manažer.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Díky účasti na veletrzích se nám podařilo vstoupit na zahraniční trhy. Hlavní záměr projektu byl splněn – získali jsme nové kontakty v různých zemích, navázali kontakty s distributory a podařilo se nám zrealizovat nové zakázky. Účast na veletrzích je rovněž skvělým způsobem, jak upevnit nebo obnovit kontakty se stávajícími zákazníky a představit jim novinky naší společnosti.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Ze zrealizovaných obchodů – např. v Itálii, kde jsme navázali spolupráci s distributorem lisovacích nástaveb, se nám lépe daří prosadit s našimi produkty (zejména vysprávková souprava vozovek) na pro nás stěžejních trzích (Německo, Rakousko), pomalu začínáme realizovat spolupráci s novými zeměmi – např. Řecko, Turecko.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Vyzkoušeli jsme si účast na nejvýznamnějších evropských veletrzích komunální techniky. V minulosti jsme se účastnili pouze veletrhu Ifat, tento projekt nám však umožnil účast i na dalších velkých akcích, díky čemuž jsme si ověřili, které akce bychom neměli vynechat do budoucna. Zejména veletrh Demopark se ukázal jako velmi přínosný a naše společnost by na něm neměla v příštích letech chybět. Přesvědčili jsme se, že účast na významných veletrzích je velmi důležitá pro úspěch našich produktů v zahraničí a efektivním způsobem propagace.

Největší exportní potenciál vaší společnosti spatřujete na trzích zemí EU, zejména v zemích střední a severní Evropy a také v Rusku. Podařilo se vám v souvislosti s účastí v programu Marketing zvýšit export do těchto teritorií?

Ano, prohloubili jsme spolupráci zejména v Německu, ale i dalších zemích (Itálie). Do Ruska nedodáváme a ani to nemáme v plánu, ruský trh je poměrně obtížný a nemáme na to prostor.

Svůj projekt jste realizovali se záměrem nalézt strategické zahraniční partnery, kteří by pro vaše výrobky v zahraničí zajišťovali technickou podporu konečným zákazníkům. Podařilo se Vám tohoto cíle dosáhnout?

Ano, nově právě již ve zmíněné Itálii, kde se již obchody uskutečnily a spolupráce by měla pokračovat. Spolupráce s Řeckem je v počáteční fázi.

Zaznamenali jste v souvislosti s realizací projektu očekávané navýšení celkového objemu exportu do zahraničí?

Ano.

Před několika lety se vaší společnosti podařilo prodat první výrobek i na trh mimo Evropu, a to konkrétně do Jižní Ameriky. Budete aktivně hledat odbytiště i na podobných mimoevropských trzích?

Rozvíjí se spolupráce v Chile, kde se obchody realizují opakovaně – prodali jsme několik kusů vysprávkové soupravy vozovek. Uskutečnily se také první dodávky tohoto stroje do Turecka.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Mezinárodní výstavy zaměřené na prezentaci strojů
Program podpory OP PIK
Marketing – Výzva I
Období realizace projektu
13. 11. 2015 – 25. 08. 2017
Celkové způsobilé výdaje
2 739 850 Kč
Dotace
1 369 925 Kč