Seznamte se: Obnovitelné zdroje energie

22. 02. 2017 | Články

Ve středu 25. ledna 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci OP PIK Výzvu II dotačního programu Obnovitelné zdroje energie (OZE). Program podporuje účinné nakládání s energií a rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Celková alokace Výzvy činí 800 milionů korun, přičemž velké podniky je možné podpořit maximálně 20% výší alokace Výzvy.

Podporu lze získat na projekty zaměřené na následující aktivity:

  • Vyvedení tepla ze stávajících  výroben elektřiny – bioplynových stanic,
  • vyvedení bioplynu do  vzdálené kogenerační jednotky,
  • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy,
  • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu,
  • výstavba, rekonstrukce  a modernizace malých vodních elektráren do 10 MWe instalovaného výkonu.

V případě podpory biomasy budou podporována zařízení využívající lokální biomasu, tedy biomasu ze stejného kraje nebo ve vzdálenosti do 100 km od zdroje biomasy.

Modelové příklady typových projektů:

Využití odpadního tepla z bioplynové stanice

  • Předmětem projektu je využití zůstatkového odpadního tepla z kogenerační jednotky bioplynové stanice. Ve stávajícím zemědělském areálu je provozována bioplynová stanice, v níž je instalována kogenerační jednotka pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla na spalování bioplynu.  Tepelná energie je v současné době z části využívána pro potřeby bioplynové stanice, areálu zemědělského družstva a vytápění některých přilehlých objektů. Podstatná část odpadního tepla však není využívána, proto se vedení společnosti rozhodlo investovat do výstavby teplovodu, čímž dojde k využití veškerého odpadního tepla v zimním období.

Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

  • Cílem projektu je výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Jeho hlavními komponenty jsou zplynovací kotel dřevních pelet a kogenerační jednotka, které spolu tvoří jeden nedělitelný celek doplněný o biomasový kotel na termické využití energie z dřevních pelet. Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla bude provedena uvnitř stávající budovy. Plocha stávajícího skladu na dřevní pelety, ve kterém jsou dva zásobníky, bude rozšířena. V rozšířené části skladu budou instalovány dva nové ocelové zásobníky pro skladování dřevních pelet pro zplynovací kotel o objemu 2 x 30 m. Nově instalované technologie využijí stávající vnitřní kanalizaci a vnitřní vodovod.

Žadatele je nutné upozornit, že projekty realizované s podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nemohou využívat provozní podporu obnovitelných zdrojů energie. Taktéž nebude podporována výstavba bioplynových stanic a výstavba či rekonstrukce OZE pro vlastní spotřebu.

Výzva II přináší oproti výzvě předchozí několik změn. V případě, že má žadatel k dispozici platné doklady vyžadované dle stavebního zákona k realizaci projektu a doloží je k Žádosti o podporu, získá bodové zvýhodnění v rámci hodnocení projektu. Dále byl zahrnut požadavek na doložení garance udržitelnosti projektů s dotací 50 miliónů korun a více. Další novinkou je doložení vlastnické struktury žadatele, jež se prokazuje prostřednictvím přílohy Prohlášení k žádosti o podporu.

Žádosti o podporu mohou žadatelé podávat prostřednictvím aplikace IS KP14+ do 15. července 2017. Bližší informace k Výzvě II programu Obnovitelné zdroje energie naleznete zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře API.