Regionální kanceláře API a jejich pomoc žadatelům a příjemcům dotací

03. 11. 2022 | Články

Zorientovat se v možnostech podpory podnikání z evropských dotací a správně připravit vše potřebné vyžaduje čas, pečlivost a schopnost koordinovat procesy od žádosti o podporu, přes vlastní realizaci až po vypořádání dotace a udržitelnost.

V Agentuře pro podnikání a inovace nabízíme pomoc a konzultační služby všem žadatelům i příjemcům v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Ve všech krajských městech máme regionální kanceláře a naše služby tak mohou využívat podnikatelé, živnostníci či veřejné subjekty v rámci celého místně příslušného kraje.

Všechny služby poskytujeme zcela zdarma.

Regionální projektoví manažeři jsou po celou dobu trvání projektu k dispozici s radou a pomocí.

S „poradenkou“ nebo s naší pomocí?

Na základě konzultace budete mít lepší představu o náročnosti jednotlivých kroků dotačního projektu v OP TAK, což vám může usnadnit rozhodnutí, zda žádost o podporu realizovat vlastními silami, využít plně služeb komerčních poradenských subjektů, či využít jejich služeb jen v konkrétních fázích projektového cyklu.

Forma konzultací je čistě na vzájemné domluvě. Možný je písemný, telefonický i on-line kontakt, stejně jako osobní setkání – ať už v regionální kanceláři, nebo přímo ve vaší firmě či místě realizace.

Jak vám pomůžeme?

Na základě vašich plánů a záměrů zkonzultujeme aktuální možnosti podpory a doporučíme vhodnou výzvu. Na základě našich zkušeností jsme schopni objektivně posoudit, zda projekt splňuje základní požadavky a podmínky výzev.

Pomůžeme vám zorientovat se ve všech činnostech, které k administraci projektu patří, a také s tím, jaké konkrétní dokumenty je nutné v různých fázích projektu připravit.

Pokud budete mít zájem, probereme vaši vlastnickou strukturu a pomůžeme se správným stanovením velikostní kategorie podniku. Tento krok je naprosto zásadní pro stanovení správné míry podpory. Regionální projektoví manažeři mají s kontrolou velikosti podniků zkušenosti a jsou schopni velikost podniku erudovaně a objektivně posoudit.

Poradíme vám, jak efektivně zorganizovat výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Seznámíme vás se všemi kroky, které tento proces zahrnují. Budeme vám k dispozici ke konzultaci i v průběhu realizace výběrového řízení.

Obrátit se na nás můžete i s dotazy týkajícími se vyplnění různých formulářů, a to jak přímo v systému ISKP 21+, tak i v podobě příloh žádosti.

V případě potřeby ověříme stav žádosti v procesu hodnocení.

Bude-li to nutné, poradíme vám s podáváním žádosti o přezkum hodnocení, příp. s podáváním žádosti o změnu projektu.

Naší pomoci můžete využít i při podávání žádosti o platbu. S jejich administrací ze strany poskytovatele máme zkušenost, a tak vás rádi budeme instruovat, jak podklady připravit, aby proces proplacení proběhl hladce a co nejrychleji.

Pomůžeme vám také s podáváním zpráv o realizaci a monitorovacích zpráv.

Vzdělávací akce
Kromě individuálních konzultací pořádáme akce určené k informování o různých aspektech dotací pro širokou cílovou skupinu podnikatelů. Jedná se jak o semináře s osobní účastí, tak i o webináře v on-line prostoru. Také účast na těchto akcích je bezplatná. Jedná se zejména o tyto informační akce:

  • Projektový cyklus
  • Průvodce systémem ISKP21+
  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
  • Aktuální výzvy OP TAK
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Určení velikosti podniku v teorii i praxi
  • Žádost o platbu a monitoring projektu
  • Konzultační dny (možnost využití individuálních konzultací Vašich záměrů či nejasností při realizaci projektu)

Jaké služby neposkytujeme?

Regionální projektoví manažeři API vám nemohou napsat podnikatelský záměr, nemohou přímo spravovat a kontrolovat vaši žádost o podporu v systému ISKP 21+, organizovat výběrová řízení, ani podávat žádosti o platbu, příp. monitorovací zprávy.

Rozhodnete-li se pro zajištění těchto činností využít služeb externích poradenských subjektů, doporučujeme zachovat si kontrolu nad projektem – mít k dispozici přístupy do systému ISKP21+ a sledovat jednotlivé kroky procesu. Pozornost věnujte smluvním podmínkám ve vztahu mezi vámi a poradcem. V případě nejasností či i zdánlivých nesrovnalostí v postupu poradce, příp. v textaci smlouvy s ním, můžete daný problém konzultovat i s námi. Včasná konzultace může předejít mnohým nepříjemnostem.

Administrativa spojená s evropskými dotacemi je bezesporu náročná a je potřeba se v ní umět zorientovat. Někdy však postačí jeden telefon, příp. jedno setkání a vše může být mnohem jasnější. Budou-li vaše, byť pomyslné kroky, směřovat na příslušnou regionální kancelář API, obdržíte komplexní a relevantní informační servis.