Aktualizace: Navýšení alokace výzvy VI programu podpory Inovační vouchery OP PIK

01. 11. 2022 | Novinky OP PIK

Dne 1. 11. 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy VI programu Inovační vouchery. V souladu s Operačním manuálem OP PIK a s parametry i textem Výzvy VI programu Inovační vouchery ŘO navýšil alokaci této Výzvy VI o 15 mil. Kč na celkovou sumu 195 mil. Kč.